Aktuellt

Nyheter som rör våra anläggningar

Under de senaste månaderna har ett gediget arbete gjorts för att optimera och skapa funktionella ytor för både coachledd gruppträning och egen träning. Nu är vi nästan klara, endast lite småfix återstår!.

Vi vill här påminna om lite förhållningsregler som gäller för dessa ytor:
– All träning som genomförs på samtliga Funktionella ytor sker på egen risk.
– All utrustning har sin plats och plockas undan efter avslutad träning.
– Respektera och använd utrustningen på rätt sätt.
– Den utrustning som finns på de funktionella ytorna stannar där och får ej flyttas runt eller tas ut på gymytan.
– Hitta inte på egna lösningar! Det som finns, det finns, och används så som det ska användas.

”Lyftardelen” längst in kommer göras klart i dagarna. Det ska städas av, vikter och stänger ska kompletteras och komma på plats för att därefter kunna öppnas upp helt.

”Öppna Funktionella ytan” (till höger om den orangea mattan) är redo att användas med den utrustning som finns där. Det kommer kompletteras med viktplattor och skivstänger idag måndag.

”Boxen” – CrossFit’s passyta är redo för att kunna användas. Denna yta får Du som medlem på Magasinet självklart använda när det INTE är pass. Dock finns det lite regler för att detta ska fungera:
– Lämna passytan minst 15 minuter före passets start så att coachen har möjlighet att förbereda.
– Den utrustning som finns här, stannar här!

Att öppna upp dessa ytor är något vi är jätte glada för. Vi vill att det ska fungera för alla parter. Är det så att detta inte sköts kommer vi att backa bandet och begränsa tillgängligheten.

Varmt välkomna till Magasinets- och CrossFit Enköpings ytor för funktionell träning 🔥

/Stephanie och Johan med personal